loader

Home / Salon

Klauzula informacyjna dla osób przekazujących swoje dane osobowe - Monex

line

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochornie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016) informujemy że:

 • Administaratorem Pani/Pana danych osobowych jest Salon Optyczny MONEX ul. Hallera 10, 56-400 Oleśnica
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesów handlowych (dokumenty sprzedaży), a także opieki posprzedażowej (reklamacje, kontakt z klientem)
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmity uczestniczące w realizacji usługi.
 • Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami praw zobowiązań firmy MONEX wynikających z zawartych umów.
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia przeciwu wobec takiego przetwarzania.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować niemożliwością skorzystania z niektórych naszych usług.
 • Dane osobowe nie bedą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formir profilowania.

Zgoda na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych - Monex

Zgodnie z art. 4 ust. 11 i art. 6 ust. 1 lit a) i b) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016r.

 • Wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych niezbędnych do właściwego wykonania usługi.
 • Wyraża Pani/Pan zgodę na umieszczenie Pani/Pana danych adresowych, numeru telefonu oraz mocy szkieł w bazie danych kontrahentów.
 • Wyraża Pani/Pan zgodę na otrzymywanie powiadomień związanych z odbiorem okularów korekcyjnych lub soczewek kontaktowych na wskazany numer telefonu.
 • Podane dane będą przetwarzane przez 6 lat.